Vilkårene

Anvendbarhet

 1.  Vilkårene angitt nedenfor ("Betingelser") gjelder for og er en del av alle tilbud og transaksjoner under digitale tjenester som tilbys online via M.E. Media Market Ltd. ("Media Market") via nettverket til enhver teleoperatør (" Operatør ") som sluttbruker har et abonnement (" Mobilabonnement ") hos eller en Kontant-avtale, uavhengig av hvorvidt disse tjenestene er nærmere beskrevet i disse vilkårene. Tjenestene som tilbys av Media Market kan inkludere (men er ikke begrenset til) konkurranser, spill, tekstmeldinger, lyd og / eller bildefiler og / eller lignende tjenester ("Premiedryss Tjenesten") som er levert via WEB, operatørens nettverk ved hjelp av Short Message Services ("SMS"), General Packet Radio Services ("GPRS"), Third Generation Services ("3G"), WAP eller andre midler.
 2. Sluttbrukeren ber om Premiedryss tjenesten (e) fra Media Market. Dette vil bli levert av Media Market via nettverk av operatøren til sluttbrukeren.

Generelt

 1.  Premiedryss - er en WEB trivia konkurranse, der deltakerne er pålagt å svare trivia spørsmål fra ulike fagfelt. Ved å svare på spørsmålene kan brukerene få poeng for riktige svar. Deltakerne konkurrerer mot andre deltakere som også er registrert på sammetjeneste i hjemlandet. Sluttbruker som svarte riktig på de fleste spørsmål på kortest mulig tid i hvilken som helst uke i løpet av konkurranseperioden (konkurransen slutter og begynner hvertårlig kvartal), vinner premien som det reklameres for på registreringssiden nettside. Enhver relevant tilfeldig element unngås i forbindelse med konkurransekonseptet, derfor er denne tjenesten en konkurranse kun basert på allmenn kunnskap og ferdigheter.. Trivia deltakerne kan velge sin premie på kampanjesiden i løpet av registreringen til å delta i quiz.

Påmelding / registrering

 1.  1. For å melde seg på Premiedryss tjenesten, må sluttbrukeren oppgi sitt mobilnummer og / eller noen andre detaljer og / eller informasjon via kampanjens webside ("Destinasjonssiden") gitt av Media Market. Deretter vil sluttbrukeren vil motta informasjon SMSen med hovedvilkårene. Sluttbrukeren må da sende en "ordrebekreftelse" SMS for å aktivere Premiedryss abonnementet ("Abonnement")
 2. Påmeldingsgebyr på 90 kroner gjelder og belastes gjennom mobiltelefonregningenen.

Abonnement

 1.  Premiedryss er en pågående abonnementstjeneste som varer til den blir sagt opp.
 2. Sluttbrukeren kan avbryte abonnementet når som helst. For å avbryte tjenesten,bør Premium Bruker sende SMS med teksten "STOPP" til kortnummer 2324.

Konkurranse

 1.  Konkurransen starter 1. i hver årlig kvartal kl 00:00:00  og varer i tre måneder ("konkurranseperioden").
 2. Konkurransen består av en rekke runder. Hver uke i løpet av konkurranseperioden,er en enkelt runde av konkurransen ("Weekly Round").
 3. Sluttbrukeren som abonnerer på Premiedryss service og svarer riktig på de fleste trivia spørsmål på kortest mulig tid i hvilken som helst uke under konkurransen perioden,vinner premien som det reklameres for på registreringsnettsiden.
 4. Sluttbrukeren må konkurrere mot andre sluttbrukere fra sitt eget land og de som deltok i konkurransen i samme konkurranseperiode.
 5. Hver ukentlig runde består av 10 spørsmål. For å svare på spørsmål og delta i den ukentlige runden av konkurransen må sluttbruker logge på www.premiedryss.com. Påloggingsdetaljer sendes Hver uke til alle abonnenter via SMS.

Premier

 1.  Alle Premium Medlemmer går inn i den samme konkurransen gjennom flere tilgjengelige tilbud. Tilbudene kan annonsere forskjellige premier. Vinneren vil få prisen som ble annonsert på destinasjonssiden hvorfra han gikk inn til konkurransen.
 2. Vinneren vil bli kontaktet på telefon av en Media Market representant eller ved det lokale kundeservice-kontoret.
 3. På slutten av hver konkurranse periode, vil vinnerens navn bli offentliggjort kl Premiedryss.com nettsted. Resultatene er endelige og bindende og ingen korrespondanse vil underholdt. Innen 30 virkedager etter avslutningen av konkurransen, vil vinneren bli personlig kontaktet via mobilnummeret som brukes for å abonnere på Premiedryss Tjenesten. Etter å ha blitt varslet som vinner, har vinneren 60 dager fra den dato underretningen fant sted til å samle inn eller gi Media Market eller deres lokale representant vinnerens adresse som premien skal sendes til og bildet sitt. Dersom vinneren ikke oppgir adressen som til premien skal sendes til, og hans bilde, eller ikke har være i kontakt med Media Market innen 60 dager etter å ha blitt varslet, vil premien bli forspilt og Media Market er ikke lenger være forpliktet til å gi vinneren premien. Prisen vil da bli gitt til det Premium Medlemmet med den nest høyeste Personlig Rekord, som også vil ha den samme 60 dagers tidsperiode for å samle inn eller gi Media Market adresse å sende premien til. Hvis premien er sendt til vinnerens adresse, er Media Market ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som premien kan pådra seg.
 4. Media Market forbeholder seg retten til å erstatte elementet til samme eller høyere verdi som et alternativ til å erstatte noen av premiene helt eller delvis. Premien som må aksepteres som den tilbys, og kan ikke overføres eller deles opp.
 5. Media Market forbeholder seg retten til å bruke alle vinnere (bilder, fotografi, navn og bostedsområde) for all fremtidig markedsføring, reklame og markedsføringsformål, uten å måtte få forhåndsgodkjenning, varsle eller betale vinneren.

Kostnader og priser

 1.  Premiedryss Tjenestens abonnementskostnad vil være på 90 kroner per uke, og belastes mobiltelefonregningen. Dataoverføringskostnader kan tilkomme.
 2. Alle meldinger som sendes og mottas fra Media Market, kan ha et standard pristillegg for å sende SMS meldinger, fastsatt av operatørene. Sluttbrukeren vil betale for alle Premium SMS-meldinger mottatt av dem fra Media Market.
 3. Kostnader er trukket mot Slutt-brukerens abonnementskonto av den gitte operatøren, og hvis Slutt-brukeren benytter et kontantabonnement, vil avgifter trekkes fra sluttbrukerens tilgodehavende. Sluttbrukeren gir herved uttrykkelig hans eller hennes autorisasjon for fakturering, og forplikter seg til full betaling for kostnader som påløper som følge av deltakelse i Media Markets tjenester / Premiedryss Tjenesten. Ved gjensidig samtykke er det dessuten mulig å arrangere betaling av avgifter ved en alternativ måte (for eksempel kredittkort).
 4. Sluttbrukeren må være minst 18 år gammel. Hvis du ikke er den personen som er ansvarlig for å betale mobilregningen eller under 18 år, må du innhente tillatelse fra betaleren av mobilregningen, foreldre, foresatte, arbeidsgiver før påmelding og / eller deltagelse i tjenesten. Ved å abonnere og / eller delta i tjenesten, forutsetter Media Market at sluttbruker har innhentet de nødvendige tillatelser, samtykke eller godkjennelse fra betaleren av mobilregningen, verge eller foreldre.
 5. Alle SMS-meldinger sendt av sluttbrukeren vil bli belastet av sluttbrukerens mobiloperatør for standard tariff. Disse tariffene kan variere per operatør. Ta kontakt med din operatør for mer informasjon om avgifter pålagt av dem.

Kansellering av tjenester

 1.  Sluttbrukeren kan avbryte tjenesten når som helst. Hvis du vil avbryte tjenesten, send en SMS med tekst "STOPP" til nummer 2324.
 2. Media Market kan umiddelbart avslutte Premiedryss Tjenesten til sluttbruker i ett av følgende tilfeller::
  1. Sluttbrukeren unnlater å betale avgifter innen fristen angitt i sluttbrukerens mobiltelefon abonnement med operatøren.
  2. Sluttbrukerens bruk av Premiedryss Tjenesten svekker eller truer med å svekke integriteten eller funksjonaliteten til Media Market nettverk på en eller annen måte.
  3. Media Market har grunn til å tro at sluttbrukeren opptrer eller har opptrådt i strid med de gitte vilkår og betingelser.
  4. Media Market er uttrykkelig bedt av operatøren om å gjøre det, eller lovgivende instans.
  5. Deler av Premiedryss Tjenesten er ulovlig eller upraktisk.
 3. Media Market skal ikke akseptere noe ansvar overfor sluttbruker og / eller tredjeparters følge av oppsigelse eller heving av Premiedryss Tjenesten.

Åndsverk

 1.  Du kan bruke tjenesten for din egen personlige ikke-kommersiell bruk.
 2. Varmerket Premiedryss og andre varemerker, servicemerker og / eller varenavn brukt av leverandøren på tjenesten fra tid til annen ("varemerker") er varemerker, servicemerker og / eller varenavn av leverandøren, eller en av gruppens selskaper eller dets lisensgivere og disse enhetene forbeholder seg alle rettigheter til slike Trade Marks. Annet innhold på Premiedryss Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til; spill, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst tilhører leverandøren, eller en av gruppens selskaper og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og / eller andre immaterielle rettigheter. Du godtar herved at ved å bruke tjenesten, har du ingen rettigheter til varemerkene eller Premiedryss Tjenestens innhold, annet enn det som er spesifisert i denne avtalen.
 3. Spesielt kan du under ingen omstendigheter kopiere noen Premiedryss Tjenestens innhold (inkludert, uten begrensning; trivia spørsmål, svar, eller spill) eller bruke data animasjoner, roboter, skjerm skraping eller lignende datainnsamlings-og utvinnings verktøy på Tjenesten.

Ansvar

 1.  Bruken av Premiedryss Tjenesten og nettsiden til Media Market foregår på sluttbrukerens egen risiko. Sluttbrukeren må ha en kompatibel mobiltelefon, maskinvare eller andre enheter og programvare, og forsikre seg om at de er i orden og egnet for Premiedryss Tjenesten. Fhoto-Chat kan ikke garantere at Premiedryss Tjenesten oppfyller kravene til sluttbrukerog  heller ikke at nedlastingen, mottak og / eller visning av Premiedryss Tjenesten skal være fri for feil eller forstyrrelser.
 2. Sluttbruker erkjenner at mobile telekommunikasjonstjenester, slik som Premiedryss Tjenesten, varierer I evnen til å etablere og / eller opprettholde en forbindelse, at kvaliteten på forbindelsen ikke kan være likeverdig eller tilstrekkelig på et hvert sted og til en hver tid, og at the Premiedryss Tjenesten kan bli negativt påvirket eller midlertidig utilgjengelig på grunn av forstyrrelser forårsaket av fysiske faktorer (tunneler, fjell, bygninger, etc.), eller ved endringer eller vedlikehold på operatørens nettverk.
 3. Dersom abonnenter på ulike tidspunkter ikke er i stand til å gjøre uavbrutt bruk av Premiedryss Tjenesten, skal dette på ingen måte fører til noen rett til reduksjon av avgifter for Premiedryss Tjenesten eller rett til tilbakebetaling av allerede betalt faktura.
 4. Eventuelt abonnement eller nedlasting av Premiedryss Tjenesten foregår på sluttbrukerens eget ansvar og risiko, men under gitte omstendigheter holder Media Market ansvarlig for skade av ulike slag, inkludert men ikke begrenset til infeksjoner eller forurensing eller tap av data eller skade (s) av sluttbrukerne maskinvare og / eller programvare som skyldes tilgang til nettsiden eller bruk av Premiedryss Tjenesten eller den nedlastede Premiedryss Tjenesten, inkludert maskinvare og programvare som kreves for å koble til Premiedryss tjenestene. Det er ansvaret til sluttbrukerne å fatte de nødvendige tiltak for å unngå mulige skader av denne art.
 5. I tilfelle hvor Media Market av ulike grunner skal holdes ansvarlig for å kompensere sluttbrukeren for direkte eller indirekte skader av ulike slag, skal slik kompensasjon aldri overstige faktura verdien av Premiedryss Tjenesten betalt av sluttbruker for den påståtte skaden.
 6. Innholdet av nettsiden har blitt utarbeidet med den største forsiktighet. Imidlertid kan Media Market ikke gi noen garanti med hensyn til opprinnelsen, nøyaktigheten eller innholdet av denne informasjonen. Media Market skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, unøyaktigheter, misforståelser, forsinkelser eller uleselige ordre eller meldinger i henhold til bruken av Internett, eller den aktuelle oppgittw informasjonen.
 7. Sluttbrukeren skal ikke sende infisert og / eller forurenset, ulovlig, skadelig, truende, vulgært, ærekrenkende, villedende, krenkende for andres privatliv eller på annen måte støtende meldinger til Media Market, og Media Market vil forfølge slike tilfeller direkte eller indirekte I medhold til sending av slike meldinger.
 8. Premiedryss Tjenesten leveret av Media Market er kun formålt underholdning, og informasjon eller svar ikke er en profesjonell rådgivning uansett om det er økonomisk, kjærlighet, ledelse eller annen informasjon og råd. Dersom du krever nøyaktige råd, vennligst søk råd fra en profesjonell og ikke stole på informasjonen gitt i Premiedryss Tjenesten.

Juridiske bestemmelser

 1.  Bruken av Premiedryss Tjenesten, avtalen og nettsiden er underlagt lovene i det landet der konkurransen finner sted. Eventuelle feil hos Media Market til å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis noen av bestemmelse i vilkårene er funnet av en kompetent domstol å være ugyldige, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gi effekt til partenes intensjon som gjenspeiles i bestemmelsene i den utstrekning det er tillatt etter lov og andre bestemmelser i vilkårene, hvilket forblir i full kraft.
 2. Eventuelle tvister skal løses foran en kompetent domstol i Norge.

Sluttbestemmelse

 1.  Disse vilkår og betingelser er tilgjengelige for visning hos Media Market, og en kopi vil bli gitt gratis på forespørsel.
 2. Media Market forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Endringer skal meldes til sluttbrukere ved at de legges ut på Media Market Website. Endringer på denne måten skal anses for å ha blitt godtatt hvis sluttbrukere fortsette å bruke eller laste ned Premiedryss Tjenesten etter en periode med dato angitt på I forbindelse med endringen som den skal gjennomføres.
 3. Media Market forbeholder seg retten til å erstatte ethvert element med andre lignende produkter på tilsvarende verdi uten forvarsel.
 4. Vennligst send all korrespondanse vedrørende Premiedryss Tjenesten eller disse vilkår og betingelser for M.E. Media Market Ltd. til e-post info@premiedryss.com eller ring til vårt lokale kundersenter på 85295428