PERSONVERN

Ved å registrere seg som deltaker av tjenesten bekrefter deltakeren ("Deltaker") at han/hun har lest, forstått og akseptert denne personvernpolicyen og samtykker til behandling av personopplysningene i henhold til vilkårene angitt nedenfor.

1. INFORMASJONSSIKKERHET
M.E. Media Market Ltd, Nahalat Ytshak 38, Tel-Aviv, Israel. Tyskland er den juridiske personen som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med kunnskapskonkurransen ("Tjenesten"). Media Market sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysningene som formidles gjennom bruk av Tjenesten og behandler personopplysningene i samsvar med personopplysningsloven.

2. PERSONOPPLYSNINGENE SOM SKAL BEHANDLES
Media Market vil i forbindelse med registreringen samle inn kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse til Deltakeren. I tillegg kan Media Market samle inn annen informasjon som er nødvendig for å administrere og å gjennomføre Tjenesten og betalingen av denne, samt overlevering av gevinster.
Media Market kan publisere vinnere på nettsiden.
Deltakerne har rett til når som helst å ta tilbake samtykket til behandlingen ved å kontakte Media Market via de kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor. Deltakeren har også rett til, etter skriftlig henvendelse til Media Market, å få informasjon om hvilke personopplysninger om Deltakeren Media Market behandler. Deltakerne kan kreve at feilaktige opplysninger rettes.
Deltakeren bekrefter at kontaktopplysningene som er oppgitt til Media Market er korrekte og aktuelle og at Deltakeren sørger for å oppdatere kontaktopplysningene kontinuerlig.

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Personopplysningene samles inn med det formål å administrere kunnskapskonkurransen og å komme i kontakt med vinneren.

4. KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om Media Market bruk av personopplysninger og henvendelser om innsyn i personopplysningene kan rettes til Media Market via e-post info@premiedryss.com Media Market kan også kontaktes via Kundetjenesten på telefon 85295428.